BIZNESPLAN samoobsługowy warsztat samochodowy z parkingiem dozorowanym – 4 (przykład 2017)

38,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszy Unijnych w 2017 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 22 000,00 zł;
– objętość opracowania: 42 strony formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-947754-6-9;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN samoobsługowy warsztat samochodowy z parkingiem dozorowanym” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Usługa warsztatowa
Oferta obejmuje wynajem stanowiska serwisowego.
Warsztat samoobsługowy, który udostępni klientom dwa stanowiska (w tym jedno z kanałem) wyposażone w niezbędne narzędzia. Oprócz kompleksowo wyposażonych stanowisk, na kierowców czekać będzie stacjonarny mechanik, który w przypadku trudności z samodzielną naprawą – podpowie i podsunie wskazówki dotyczące prawidłowego wyeliminowania usterki.

2/. Usługa parkingowa
Oferta skierowana do mieszkańców pobliskich osiedli mieszkaniowych – oddalonych od placu ok 250 m – 400 m.
W ramach usługi każdy klient:
– będzie miał swoje wyznaczone miejsce parkingowe,
– będzie posiadał pilota do wjazdowej bramy automatycznej,
– w razie potrzeby będzie mógł skorzystać z doładowania akumulatora.

Charakterystyka ogólna

Działalność prowadzona w zakresie WARSZTATU SAMOCHODOWEGO obejmuje naprawy, konserwację i przebudowę pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli).

Świadczenie usług związanych z konserwacją i naprawą pojazdów samochodowych (potocznie zwane warsztatem samochodowym) nie wymaga żadnych licencji, zezwoleń czy koncesji.

Formalne założenie działalności gospodarczej poprzez np. wpis do CEIDG jest operacją realizowaną „od ręki” jednak osiągnięcie praktycznej zdolności do świadczenia określonych usług ze względu na konieczność dostosowania (lub budowę) budynku do potrzeb warsztatu, uzyskanie certyfikatów dla wykorzystywanych maszyn i urządzeń może zająć sporo czasu, i wiązać się m.in. z uzyskaniem:
– pozwolenia na budowę lub zmianę sposobu użytkowania lokalu,
– decyzji zezwalającej na eksploatację urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie warsztatu.

PARKINGI dzielą się na: parkingi strzeżone i niestrzeżone. Zadaniem tych pierwszych jest umożliwienie parkowania w dozwolonym miejscu oraz jego ochrona przed zaborem lub skutkami włamań. Parkingi te zazwyczaj posiadają też wykupioną polisę z tytułu odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone podczas wykonywania usługi przechowywania pojazdu. Z kolei parkingi niestrzeżone to parkingi, gdzie samochód pozostawia się jedynie na kilka godzin, a opłata dotyczy wyłącznie wykupu dostępu do miejsca postoju.

Aby otworzyć parking nie jest potrzebne żadne dodatkowe czy szczególne pozwolenie. Tego rodzaju działalność wymaga posiadania terenu, na którym będą parkowane samochody. Teren może być własnością przedsiębiorcy lub może być wynajęty od prywatnego posiadacza albo miasta. Jego przeznaczenie powinno być zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego jeżeli takowy został opracowany. Teren przeznaczony na parking powinien być odpowiednio oznaczony i zabezpieczony. Konieczne jest jego wyposażenie w pomieszczenia dla stróża, chyba, że parking jest samoobsługowy.

Podstawowe numery PKD

45.20.Z  – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
Podklasa ta obejmuje działalność związaną z transportem lądowym pasażerów, zwierząt i towarów, w tym m.in. działalność związaną z drogami, mostami, tunelami, parkingami samochodowymi i rowerowymi, garażami, magazynami do przechowywania przyczep kempingowych w czasie zimy.

 

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN samoobsługowy warsztat samochodowy z parkingiem dozorowanym”:

  1. DANE WNIOSKODAWCY

1.1 Życiorys zawodowy Wnioskodawcy

  1. OPIS PLANOWAGNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

2.1 Dane planowanego przedsiębiorstwa
2.2 Opis planowanego przedsięwzięcia

  1. PLAN MARKETINGOWY

3.1. Opis produktu / usługi
3.2. Charakterystyka rynku
3.3 Konkurencja na rynku
3.4  Sprzedaż i promocja
3.5 Prognoza przychodów

  1. PLAN INWESTYCYJNY

4.1 Opis planowanej inwestycji – dotyczy wydatków ponoszonych w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.
4.2 Aktualne zdolności wytwórcze
4.3 Informacja o planowanej inwestycji

  1. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA

5.1 UPROSZCZONY BILANS
5.2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

  1. HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY INWESTYCJI 
  1. OŚWIADCZENIA

 

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

  • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia” (6 stron)
  • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…