BIZNESPLAN mobilne pogotowie ślusarsko-spawalniczo-hydrauliczne (przykład 2017)

33,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszy Unijnych w 2017 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 19 300,00 zł;
– objętość opracowania: 34 strony formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-948509-7-5;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN mobilne pogotowie ślusarsko-spawalniczo-hydrauliczne” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Pogotowie hydrauliczne 24h
2/. Inne usługi ślusarsko-spawalnicze typu:
– usługi remontowo-budowlane i instalacyjne;
– wykonywanie ogrodzeń, bram, balustrad, słupków parkingowych itd. ze stali nierdzewnej,
– wykonywanie metalowych konstrukcji wyposażenia sklepów (regały, wieszaki itd.) itd.

Charakterystyka ogólna

W świetle obowiązujących przepisów prowadzenie firmy o profilu: mobilne pogotowie ślusarsko-spawalniczo-hydrauliczne nie jest działalnością regulowaną i nie wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji, licencji lub zezwoleń.
Właścicielem firmy może być zarówno osoba bez wykształcenia kierunkowego jak i osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie.

Realizacja niektórych usług (zwłaszcza z zakresu spawalnictwa) wymaga jednak specjalistycznych uprawnień. Zgodnie z § 27 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470) prace spawalnicze powinny być wykonywane przez osoby posiadające „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia” albo „Świadectwo egzaminu spawacza” lub „Książkę spawacza”, wystawiane w trybie określonym w odrębnych przepisach i Polskich Normach.

Świadczenie profesjonalnych usług spawalniczych wymaga posiadania odpowiednich możliwości zarówno w kwestii lokalowej, jak i sprzętowej. Przede wszystkim należy tutaj bardzo starannie podejść do kwestii organizacji pracy w przedsiębiorstwie, które ma zamiar świadczyć usługi spawalnicze.

Należy zacząć od pozyskania profesjonalnych urządzeń spawalniczych, które zagwarantują możliwość wykonywania usług spawalniczych na bardzo wysokim poziomie: profesjonalne, nowoczesne urządzenia spawalnicze dla firm, które przyczynią się do stałego i stabilnego podniesienia poziomu efektywności pracy w przedsiębiorstwie. Wybierając urządzenia spawalnicze warto także pamiętać o tym, jakiego rodzaju prace mamy zamiar wykonywać, aby stosowanie do tego dobrać poszczególne spawarki i samą technologię spawania.

Bardzo ważną, niesamowicie wręcz istotną rolę będzie tutaj odgrywać umiejętne zaopatrzenie warsztatu we wszystkie niezbędne do pracy materiały eksploatacyjne, oraz pomocnicze narzędzia. Trzeba przede wszystkim zapewnić sobie stałe dostawy gazów technicznych, bez których nie będzie możliwe bezpieczne wykorzystywanie wyżej wymienionych technologii spawania.

Podstawowe numery PKD

43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podklasa ta obejmuje wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, klimatyzacyjnych. Podklasa ta obejmuje wykonywanie w budynkach i budowlach:
– instalacji systemów grzewczych (elektrycznych, gazowych i olejowych),
– instalacji pieców, wieży chłodniczej, instalacji nieelektrycznych kolektorów słonecznych,
– instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych, instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
– instalacji gazowych, instalacji przewodów doprowadzających parę,
– instalacji przeciwpożarowych systemów zraszających,
– instalacji systemów zraszania trawników, instalacji przewodów.

Podklasa ta nie obejmuje:
-wykonywania instalacji elektrycznego ogrzewania podłogowego, sklasyfikowanej w 43.21.Z.

25.62.Z – Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Podklasa ta obejmuje:
– wiercenie, toczenie, frezowanie, wiórkowanie, struganie, szlifowanie, przeciąganie, polerowanie, cięcie, ostrzenie, spawanie, nitowanie itp. elementów metalowych,
– wycinanie i pisanie na metalach za pomocą wiązki laserowej.

Podklasa ta nie obejmuje:
– usług grawerowania na poczekaniu, sklasyfikowanych w 95.25.Z.

 

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN mobilne pogotowie ślusarsko-spawalniczo-hydrauliczne”:

SEKCJA A.  DANE WNIOSKODAWCY
A.1. Dane przedsiębiorstwa
A.2.  Życiorys zawodowy wnioskodawcy

SEKCJA B. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

SEKCJA C. PLAN MARKETINGOWY
C.1. Opis produktu / usługi
C.2. Charakterystyka rynku
C.3. Konkurencja na rynku
C.4. Dystrybucja i promocja
C.5. Cena
C.6. Prognoza sprzedaży
C.7. Przychody

SEKCJA D. PLAN INWESTYCYJNY
D.1. Opis planowanej inwestycji
D.2. Aktualne zdolności wytwórcze
D.3. Informacja o planowanej inwestycji

SEKCJA E.  SYTUACJA EKONOMICZNO- FINANSOWA  
E.1. Źródła finansowania wkładu własnego (gotówka, kredyt, pożyczka, inne)
E.2. Analiza  finansowa

 

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

  • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej — Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych — wybrane zagadnienia” (6 stron)
  • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…