BIZNESPLAN zakład ślusarsko–spawalniczy – 2 (przykład 2011)

38,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, obowiązujących w Urzędzie Pracy w 2011 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 19 200,00 zł;
– objętość opracowania: 46 stron formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-944595-7-4;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN zakład ślusarsko–spawalniczy” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Bramy i ogrodzenia – bramy wjazdowe, skrzydłowe i przesuwane, ogrodzenia, furtki, kraty i inne – oraz montaż
2/. Balustrady – wewnętrzne i zewnętrzne oraz schody różnego typu
3/. Wyroby ogrodowe – lampy, kwietniki, studnie i mostki, akcesoria kominkowe, świeczniki, lustra, meble z metalu, konstrukcje stalowe na życzenie klienta
4/. Inne usługi spawalnicze
5/. Usługi hydrauliczne: montaż instalacji i przyłączy: wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, domowych oczyszczalni ścieków, pomp ciepła, instalacji solarnych itd.

Charakterystyka ogólna

W świetle obowiązujących przepisów prowadzenie firmy o profilu: usługi ślusarsko – spawalnicze nie jest działalnością regulowaną i nie wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji, licencji lub zezwoleń.

Właścicielem firmy ślusarskiej może być zarówno osoba bez wykształcenia kierunkowego jak i osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie. Zatem każdy może otworzyć zakład ślusarski.

Realizacja niektórych usług (zwłaszcza z zakresu spawalnictwa) wymaga jednak specjalistycznych uprawnień. Zgodnie z § 27 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470) prace spawalnicze powinny być wykonywane przez osoby posiadające „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia” albo „Świadectwo egzaminu spawacza” lub „Książkę spawacza”, wystawiane w trybie określonym w odrębnych przepisach i Polskich Normach.

Świadczenie profesjonalnych usług spawalniczych wymaga posiadania odpowiednich możliwości zarówno w kwestii lokalowej, jak i sprzętowej. Przede wszystkim należy tutaj bardzo starannie podejść do kwestii organizacji pracy w przedsiębiorstwie, które ma zamiar świadczyć usługi spawalnicze.

Należy zacząć od pozyskania profesjonalnych urządzeń spawalniczych, które zagwarantują możliwość wykonywania usług spawalniczych na bardzo wysokim poziomie: profesjonalne, nowoczesne urządzenia spawalnicze dla firm, które przyczynią się do stałego i stabilnego podniesienia poziomu efektywności pracy w przedsiębiorstwie. Wybierając urządzenia spawalnicze warto także pamiętać o tym, jakiego rodzaju prace mamy zamiar wykonywać, aby stosowanie do tego dobrać poszczególne spawarki i samą technologię spawania.

Bardzo ważną, niesamowicie wręcz istotną rolę będzie tutaj odgrywać umiejętne zaopatrzenie warsztatu we wszystkie niezbędne do pracy spawalniczej materiały eksploatacyjne, oraz pomocnicze narzędzia. Trzeba przede wszystkim zapewnić sobie stałe dostawy gazów technicznych, bez których nie będzie możliwe bezpieczne wykorzystywanie wyżej wymienionych technologii spawania.

Usługi ślusarskie stanowią zupełnie inną klasyfikację usług niż usługi spawalnicze. Istnieje jednak z całą pewnością związek pomiędzy świadczeniem usług ślusarskich i usług spawalniczych.

Podstawowe numery PKD

33.11.Z – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
33.12.Z – Naprawa i konserwacja maszyn
33.19.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
25.11.Z – Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
25.12.Z – Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
25.61.Z – Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
25.62.Z – Obróbka mechaniczna elementów metalowych
25.93.Z – Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn

 

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN zakład ślusarsko–spawalniczy”:

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY

II. FORMY ZABEZPIECZENIA ZWROTU PRZEZ BEZROBOTNEGO OTRZYMANYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

III. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

 1. Przeznaczenie środków
 2. Nazwa przedsiębiorstwa i adres
 3. Rodzaj zamierzonej działalności
 4. Szczegółowy rodzaj planowanej działalności gospodarczej
 5. Symbol podklasy rodzaju działalności
 6. Krótka informacja na temat branży, produktu, usług
 7. Uzasadnienie podjęcia planowanej działalności
 8. Miejsce planowanej działalności gospodarczej
 9. Planowany termin rozpoczęcia działalności
 10. Forma użytkowania lokalu

IV. DZIAŁANIA PODJĘTE I PLANOWANE NA RZECZ URUCHOMIENIA DZIAŁALNOŚCI

 1. Stan zaawansowania prac w zakresie:
 2. a) dotyczącym pozyskania lokalu i dostosowania lokalu do prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej
  b) uzyskania niezbędnych pozwoleń
  c) odbycia szkoleń
  d) posiadania rozeznania i ewentualnych kontaktów (np. wstępne zamówienia, zapewnienia współpracy) z przyszłymi dostawcami i odbiorcami doświadczenia związanego z planowanym przedsięwzięciem
 3. Posiadany własny majątek do założenia firmy
 4. Ilość planowanych do zatrudnienia pracowników

V. OCENA RYNKU

 1. Oferta rynkowa
 2. .Konkurenci przedsiębiorstwa
 3. Planowane działania promocyjne – doraźne i długofalowe
 4. Cele firmy w I roku  działalności
 5. Cele firmy długookresowe, na najbliższe 4 lata

VI. KALKULACJA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA ORAZ HARMONOGRAM WYDATKÓW

VII. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYDATKÓW W RAMACH WNIOSKOWANYCH ŚRODKÓW

VIII. PRZEWIDYWANE EFEKTY EKONOMICZNE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (analiza finansowa przedsięwzięcia)

IX. OŚWIADCZENIA

X. ANALIZA SILNYCH I SŁABYCH STRON DZIAŁALNOŚCI, JEJ ZAGROŻEŃ I MOŻLIWOŚCI (SWOT)

XI. POMOC DE MINIMIS

 

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

 • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej — Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych — wybrane zagadnienia” (6 stron)
 • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…