BIZNESPLAN mobilny zakład ślusarsko–spawalniczy – 3 (przykład 2017)

33,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z funduszy unijnych w 2017 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 24 000,00 zł;
– objętość opracowania: 37 stron formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-944671-8-0;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN mobilny zakład ślusarsko–spawalniczy” zakres oferowanych produktów / usług:

1/.Produkcja form wykonanych z metalu chromoniklowego
2/. Usługi z zakresu napraw spawalniczo-ślusarskich maszyn i urządzeń
3/. Jednorazowe usługi / prace pod konkretne zamówienie
4/. Inne usługi ślusarko – spawalnicze jak np.:
– bramy i ogrodzenia;
– balustrady;
– wyroby ogrodowe itd.

Charakterystyka ogólna

W świetle obowiązujących przepisów prowadzenie firmy o profilu: usługi ślusarsko – spawalnicze nie jest działalnością regulowaną i nie wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji, licencji lub zezwoleń.

Właścicielem firmy ślusarskiej może być zarówno osoba bez wykształcenia kierunkowego jak i osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie. Zatem każdy może otworzyć zakład ślusarski.

Realizacja niektórych usług (zwłaszcza z zakresu spawalnictwa) wymaga jednak specjalistycznych uprawnień. Zgodnie z § 27 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470) prace spawalnicze powinny być wykonywane przez osoby posiadające „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia” albo „Świadectwo egzaminu spawacza” lub „Książkę spawacza”, wystawiane w trybie określonym w odrębnych przepisach i Polskich Normach.

Świadczenie profesjonalnych usług spawalniczych wymaga posiadania odpowiednich możliwości zarówno w kwestii lokalowej, jak i sprzętowej. Przede wszystkim należy tutaj bardzo starannie podejść do kwestii organizacji pracy w przedsiębiorstwie, które ma zamiar świadczyć usługi spawalnicze.

Należy zacząć od pozyskania profesjonalnych urządzeń spawalniczych, które zagwarantują możliwość wykonywania usług spawalniczych na bardzo wysokim poziomie: profesjonalne, nowoczesne urządzenia spawalnicze dla firm, które przyczynią się do stałego i stabilnego podniesienia poziomu efektywności pracy w przedsiębiorstwie. Wybierając urządzenia spawalnicze warto także pamiętać o tym, jakiego rodzaju prace mamy zamiar wykonywać, aby stosowanie do tego dobrać poszczególne spawarki i samą technologię spawania.

Bardzo ważną, niesamowicie wręcz istotną rolę będzie tutaj odgrywać umiejętne zaopatrzenie warsztatu we wszystkie niezbędne do pracy spawalniczej materiały eksploatacyjne, oraz pomocnicze narzędzia. Trzeba przede wszystkim zapewnić sobie stałe dostawy gazów technicznych, bez których nie będzie możliwe bezpieczne wykorzystywanie wyżej wymienionych technologii spawania.

Usługi ślusarskie stanowią zupełnie inną klasyfikację usług niż usługi spawalnicze. Istnieje jednak z całą pewnością związek pomiędzy świadczeniem usług ślusarskich i usług spawalniczych.

Podstawowe numery PKD

33.11.Z – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
33.12.Z – Naprawa i konserwacja maszyn
33.19.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

25.11.Z – Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
25.12.Z – Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
25.61.Z – Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
25.62.Z – Obróbka mechaniczna elementów metalowych
25.93.Z – Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn

 

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN mobilny zakład ślusarsko–spawalniczy”:

I. POMYSŁ NA BIZNES

 1. Informacje ogólne o Uczestniczce projektu
 2. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
 3. Wysokość łącznej kwoty wnioskowanych bezzwrotnych środków na rozwój przedsiębiorczości (PLN) – bezzwrotna dotacja inwestycyjna 

II. POTENCJAŁ I WYKSZTAŁCENIE

 1. Opis doświadczenia i kwalifikacji związanych z planowaną działalnością
 2. Czy projekt zakłada zatrudnienie pracownika/ów? 

III. ZNAJOMOŚĆ RYNKU I KONKURENCJI

 1. Opis produktu i jego pozycja na rynku
 2. Identyfikacja segmentu rynku, do którego skierowana jest inicjatywa
 3. Dystrybucja i promocja
 4. Konkurencja na rynku
 5. Analiza silnych i słabych stron działalności, jej zagrożeń i możliwości (SWOT) 

IV. OPŁACALNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA

 1. Przewidywane wydatki – opis i uzasadnienie
 2. Łączna wartość planowanych do poniesienia wydatków (PLN)
 3. Przewidywane wydatki – harmonogram rzeczowo-finansowy wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
 4. Planowany termin pełnego wykorzystania środków przyznanych Uczestniczce projektu na rozwój przedsiębiorczości
 5. Trwałość ekonomiczno-finansowa w okresie co najmniej 2 lat od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności – prognoza przychodów ze sprzedaży
 6. Trwałość ekonomiczno-finansowa w okresie co najmniej 2 lat od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności – prognoza kosztów
 7. Źródła finansowania
 8. Czy Uczestnik projektu deklaruje utrzymanie trwałości projektu (zapewnienie płynności finansowej) w okresie co najmniej 2 lat od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności?                       

V. WYSOKOŚĆ WNIOSKOWANEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

 1. Wysokość łącznej kwoty wnioskowanego wsparcia pomostowego (PLN)
 2. Uzasadnienie potrzeby uzyskania wsparcia 

VI. OŚWIADCZENIA

 

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

 • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej — Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych — wybrane zagadnienia” (6 stron)
 • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…