BIZNESPLAN usługi hydrauliczne (przykład 2018)

43,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszy Unijnych w 2018 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 25 000,00 zł;
– objętość opracowania: 57 stron formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-950128-7-7;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN usługi hydrauliczne” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Wykonywanie instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej (budynek niepodpiwniczony)
2/. Wykonanie instalacji wodnej wewnętrznej
3/. Wykonanie instalacji grzewczej grzejnikowej
4/. Wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego
5/. Montaż wkładu kominowego
6/. Wykonanie kotłowni lub jej modernizacja
7/. Montaż instalacji solarnej
8/. Montaż instalacji centralnego odkurzacza
9/. Montaż instalacji kominka z płaszczem wodnym
10/. Montaż stacji uzdatniania wody
11/. Montaż pompy ciepła powietrze/woda
12/. Pogotowie hydrauliczne

Charakterystyka ogólna

Większość hydraulików pracuje w ramach własnej działalności gospodarczej. Umożliwia to pracę indywidualną jak i wykonywanie zleceń jako podwykonawca dla firm remontowo-budowlanych. Zawód hydraulika wymaga średniego nakładu finansowego. Konieczne jest posiadanie profesjonalnych narzędzi i samochodu do ich przewozu.

W świetle obowiązujących przepisów prowadzenie firmy o profilu: usługi hydrauliczne nie jest działalnością regulowaną i nie wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji, licencji lub zezwoleń.

Właścicielem firmy hydraulicznej może być zarówno osoba bez wykształcenia kierunkowego jak i osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie. Zatem każdy może otworzyć zakład hydrauliczny.
Realizacja niektórych usług (zwłaszcza z zakresu spawalnictwa) wymaga jednak specjalistycznych uprawnień. Zgodnie z § 27 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470) prace spawalnicze powinny być wykonywane przez osoby posiadające „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia” albo „Świadectwo egzaminu spawacza” lub „Książkę spawacza”, wystawiane w trybie określonym w odrębnych przepisach i Polskich Normach.

W przypadku usług hydraulicznych oraz mamy do czynienia z występowaniem pewnej sezonowości, choć nie ma tu zjawiska sezonów całkowicie martwych.

W okresie zimowym podczas spadku temperatury poniżej -10 st. Celsjusza praca na budowie staje się dość niekomfortowa i objawia się spadkiem zleceń. Najczęściej wykonywaną usługą w tym czasie są  tzw. białe montaże.
Natomiast późną jesienią, tuż przed sezonem grzewczym, istnieje nasilone zapotrzebowanie na wymianę wyeksploatowanych kotłów grzewczych oraz modernizacje kotłowni.

Wśród klientów indywidualnych największe zainteresowanie usługami ślusarsko-spawalniczymi i hydraulicznymi obserwuje się latem – najwięcej w miesiącach wakacyjnych: czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu. Jest to związane przede wszystkim ze sprzyjającą pogodą i możliwością wykonywania prac na zewnątrz. Drugim czynnikiem jest sezon urlopowy i związana z nim większa ilość wolnego czasu, który można poświęcić na np. na remonty i modernizacje.

Podstawowe numery PKD

43.22 Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podklasa ta obejmuje wykonywanie w budynkach i budowlach:
– instalacji systemów grzewczych (elektrycznych, gazowych i olejowych),
– instalacji pieców, wieży chłodniczej, – instalacji nieelektrycznych kolektorów słonecznych,
– instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych,
– instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
– instalacji gazowych,
– instalacji przewodów doprowadzających parę,
– instalacji przeciwpożarowych systemów zraszających,
– instalacji systemów zraszania trawników, – instalacji przewodów.

Podklasa ta nie obejmuje:
– wykonywania instalacji elektrycznego ogrzewania podłogowego, sklasyfikowanej w 43.21.Z.

 

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN usługi hydrauliczne”:

  1. DANE WNIOSKODAWCY

1.1. Podstawowe dane
1.2. Podstawowe informacje

  1. SKRÓCONY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

2.1. Rodzaj proponowanej działalności
2.2. Skrócone dane dotyczące proponowanej inicjatywy

  1. PROJEKT PRZEDSIĘWZIĘCIA

3.1. Przedstawienie projektu
3.2. Oferta
3.3. Rynek
3.4. Konkurencja
3.5. Cena
3.6. Sprzedaż i przychód
3.7. Proces produkcji / dostarczania
3.8. Zagrożenia i możliwości

  1. PLANY WYDATKÓW

4.1. Uzasadnienie wydatków w prowadzonej działalności gospodarczej
4.2. Charakterystyka prowadzonej działalności gospodarczej
4.3. Zestawienie wydatków w prowadzonej działalności gospodarczej
4.4. Zasoby ludzkie
4.5. Lokalizacja i zaplecze techniczne

  1. PLAN EKONOMICZNO-FINANSOWY

5.1. Kalkulacja kosztów podjęcia działalności
5.2. Źródła pokrycia wydatków
5.3. Prognoza ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa

 

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

  • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia” (6 stron)
  • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…