BIZNESPLAN – produkcja maszyn, urządzeń i wyrobów z metalu (przykład 2017)

38,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszy Unijnych w 2017 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 24 400,00 zł;
– objętość opracowania: 46 stron formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-948509-6-8;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN – produkcja maszyn, urządzeń i wyrobów z metalu” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Produkcja maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa
2/. Produkcja sprzętu sportowego używanego w siłowniach
3/. Produkcja maszyn i urządzeń dla przemysłu
4/. Obiekty małej architektury takie jak: ławki, pergole, grille, daszki, elementy ogrodzenia, itp.

Charakterystyka ogólna

Działalność polegająca na produkcji wyrobów metalowych (maszyn, urządzeń itd.) oraz świadczenie usług ślusarsko-spawalniczych nie są nowymi produktami na rynku, jednak zapotrzebowanie na tego typu produkty i usługi pomimo znaczącej konkurencji jest duże.

W świetle obowiązujących przepisów prowadzenie firmy o profilu: działalność wytwórcza i usługi ślusarsko – spawalnicze nie jest działalnością regulowaną i nie wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji, licencji lub zezwoleń.

Właścicielem firmy ślusarskiej może być zarówno osoba bez wykształcenia kierunkowego jak i osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie. Zatem każdy może otworzyć zakład ślusarski.

Realizacja niektórych prac (zwłaszcza z zakresu spawalnictwa) wymaga jednak specjalistycznych uprawnień. Zgodnie z § 27 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470) prace spawalnicze powinny być wykonywane przez osoby posiadające „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia” albo „Świadectwo egzaminu spawacza” lub „Książkę spawacza”, wystawiane w trybie określonym w odrębnych przepisach i Polskich Normach.

Branża maszyn, urządzeń i wyrobów metalowych to obszar silnej konkurencji, gdzie kluczowe znaczenie ma sprawność procesów obsługi klientów i realizacji zamówień o wysokim stopniu różnorodności.

Firmy muszą sprostać zmiennemu popytowi rynkowemu, dostosować produkcję do coraz krótszych serii i zapewnić pełną kastomizację (odejście od produkcji masowej, modyfikacja produktu uwzględniająca specyficzne potrzeby klienta) produktów. Koncentrują się na ciągłym doskonaleniu procesów wytwórczych, zapewnieniu najwyższej produktywności oraz minimalizacji kosztów wytworzenia. Przedsiębiorstwa są również zmuszone do ciągłej kontroli jakości i utrzymania standardów branżowych oraz wymogów definiowanych przez odbiorców międzynarodowych.

Podstawowe numery PKD

28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję ciągników używanych w rolnictwie lub leśnictwie,
 • produkcję ciągników kierowanych przez pieszego,
 • produkcję kosiarek, włączając kosiarki do trawy,
 • produkcję samozaładowczych i samowyładowczych przyczep i naczep rolniczych,
 • produkcję maszyn rolniczych do uprawiania gleby, nawożenia i uprawy roślin, takich jak:
  – pługi, roztrząsacze obornika, siewniki, brony itp.,
 • produkcję maszyn do zbioru i omłotu płodów rolnych, takich jak:
  – kombajny, młockarnie, sortowniki itp.,
 • produkcję dojarek mechanicznych,
 • produkcję opryskiwaczy stosowanych w rolnictwie,
 • produkcję różnych maszyn i urządzeń rolniczych, takich jak:
  – maszyny wykorzystywane przy chowie i hodowli drobiu, w pszczelarstwie, przy produkcji pasz itp.,
  – urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców itp.

 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję metalowych artykułów gospodarstwa domowego, takich jak:
  – naczynia płaskie: talerze, spodki itp.,
  – naczynia drążone: garnki, czajniki itp.,
  – naczynia stołowe: miski, półmiski itp.,
  – rondle, patelnie i pozostałe nieelektryczne wyroby stołowe i kuchenne,
  – drobne ręczne przedmioty i akcesoria kuchenne,
  – metalowe szczotki do szorowania,
 • produkcję elementów budowlanych z cynku: rynien, wanien, umywalek, brodzików i podobnych wyrobów,
 • produkcję metalowych wyrobów do użytku biurowego, z wyłączeniem mebli,
 • produkcję sejfów, kaset pancernych, drzwi opancerzonych itp.,
 • produkcję różnych wyrobów metalowych, takich jak:
  – śruby napędowe do statków i łopatek do nich,
  – kotwice,
  – dzwony,
  – gotowe elementy torów kolejowych,
  – zatrzaski, sprzączki, haczyki, klamerki,
  – drabiny metalowe,
  – znaki metalowe, włączając znaki drogowe,
 • produkcję worków z folii metalowej,
 • produkcję metalowych magnesów stałych,
 • produkcję termosów i butelek metalowych,
 • produkcję metalowych odznak i insygniów wojskowych,
 • produkcję odważników stosowanych w podnoszeniu ciężarów,
 • produkcję metalowych wałków do włosów, metalowych rączek i ram parasolek, grzebieni.

 32.30.Z Produkcja sprzętu sportowego

Podklasa ta obejmuje produkcję artykułów sportowych, z wyłączeniem odzieży i obuwia.

Podklasa ta obejmuje produkcję artykułów i sprzętu, do uprawiania sportu i gier na otwartym powietrzu i w pomieszczeniach, wykonanych z dowolnego materiału:

 • piłek twardych, miękkich i nadmuchiwanych,
 • rakiet, rakietek, kijów golfowych,
 • nart, wiązań i kijków do nart,
 • butów narciarskich,
 • desek surfingowych i nart wodnych,
 • sprzętu do wędkarstwa sportowego, włączając siatki do połowów,
 • sprzętu myśliwskiego, sprzętu wspinaczkowego itp.,
 • skórzanych rękawic sportowych i sportowych kasków ochronnych,
 • basenów do pływania i kąpieli itp.,
 • łyżew, wrotek itp.,
 • łuków i kusz,
 • sprzętu gimnastycznego i atletycznego stosowanego w klubach fitness.

 

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN – produkcja maszyn, urządzeń i wyrobów z metalu”:

 1. DANE WNIOSKODAWCY

1.1 PODSTAWOWE DANE

1.2 DODSTAWOWE INFORMACJE

 1. SKRÓCONY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

2.1 RODZAJ PROPONOWANEJ DZIAŁALNOŚCI

2.2 SKRÓCONE DANE DOTYCZĄCE PROPONOWANEJ INICJATYWY

 1. PROJEKT PRZEDSIĘWZIĘCIA

3.1 PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU

3.2 OFERTA

3.3 RYNEK

3.4 KONKURENCJA

3.5 CENA

3.6 SPRZEDAŻ I PRZYCHÓD

3.7 PROCES PRODUKCJI/DOSTARCZANIA

3.8 ZAGROŻENIA I MOŻLIWOŚCI

 1. PLAN INWESTYCYJNY

4.1 UZASADNIENIE INWESTYCJI

4.2 CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

4.3 ZAKRES INWESTYCJI

4.4 ZASOBY LUDZKIE

4.5 LOKALIZACJA I ZAPLECZE TECHNICZNE

 1. PLAN EKONOMICZNO-FINANSOWY

5.1 KALKULACJA KOSZTÓW PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI

5.2 ŹRÓDŁA POKRYCIA WYDATKÓW

5.3 PROGNOZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

 • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej — Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych — wybrane zagadnienia” (6 stron)
 • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…