BIZNESPLAN salon fryzjerski dla psów – 3 (przykład 2018)

33,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy w 2018 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 27 100,00 zł;
– objętość opracowania: 36 stron formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-951315-1-6;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN salon fryzjerski dla psów” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Strzyżenie i trymowanie psów rasowych oraz piesków nierasowych
2/. Rozczesywanie skołtunionej sierści, czesanie, dobieranie fryzur
3/. Czyszczenie i usuwanie włosów z uszu, pielęgnacja oczu
4/. Obcinanie pazurków
5/. Dobór kosmetyków, preparatów pielęgnacyjnych i narzędzi do określonego rodzaju sierści
6/. Porady dotyczące pielęgnacji i żywienia (gratis) itd.

Charakterystyka ogólna

Działalność gospodarcza związana z usługami dla zwierząt obejmuje różnorodne usługi świadczone na rzecz zwierząt domowych i ich właścicieli. Branża ta rozwija się dynamicznie, a zapotrzebowanie na profesjonalne usługi dla zwierząt wzrasta.
Działalność gospodarcza związana z usługami dla zwierząt wymaga wiedzy o zachowaniu i potrzebach zwierząt, a także umiejętności obsługi i opieki nad nimi. Kluczowym aspektem jest miłość i troska o zwierzęta oraz umiejętność budowania relacji z właścicielami zwierząt. W miarę jak właściciele stają się coraz bardziej świadomi potrzeb swoich zwierząt, rośnie zapotrzebowanie na profesjonalne usługi w tej branży.

Działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług fryzjerskich dla psów nie wymaga szczególnego uprawnienia. Nie jest konieczne uzyskanie stosownego zezwolenia lub koncesji czy też wpisania podmiotu do rejestru.
Zawód „fryzjer zwierząt” nie jest zawodem szkolnym, zatem brak jest podstawy programowej kształcenia wynikającej z Rozporządzenia Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowej (Dz. U. Nr 0 z 2012, poz. 7). Uprawnienia do pracy w tym zawodzie uzyskuje się przez doświadczenie i poprzez uczestnictwo w specjalistycznych branżowych kursach. Pożądane jest wykształcenie średnie o dowolnym kierunku.
Świadczenie usług fryzjerskich dla zwierząt nie wymaga też posiadania technologii, know-how ani patentów. Otworzenie firmy o wybranym profilu nie pociąga też za sobą znacząco wysokich nakładów.

Podstawowe numery PKD

96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (działalność usługowa związana z opieką nad zwierzętami domowymi w zakresie wyżywienia, pielęgnowania, strzyżenia, pilnowania i tresury)

Podklasa ta obejmuje:
– działalność astrologiczną i spirytystyczną,
– działalność biur towarzyskich, biur matrymonialnych,
– działalność agencji hostess,
– działalność usługową związaną z opieką nad zwierzętami domowymi w zakresie wyżywienia, pielęgnowania, strzyżenia, pilnowania i tresury,
– wyłapywanie bezpańskich zwierząt,
– działalność organizacji badających genealogię,
– działalność salonów tatuażu i piercingu,
– usługi czyścibutów, portierów, pracowników wyznaczonych do parkowania samochodów itp.,
– dorabianie kluczy,
– działalność samoobsługowych maszyn na monety, takich jak: automaty fotograficzne, wagi, urządzenia do mierzenia ciśnienia krwi, szafki na monety itp.

Podklasa ta nie obejmuje:
– działalności weterynaryjnej, sklasyfikowanej w 75.00.Z,
– eksploatacji automatów do gier hazardowych i automatów do pozostałych gier na monety, sklasyfikowanej w 92.00.Z,
– eksploatacji pralek samoobsługowych na monety, sklasyfikowanej w 96.01.Z.

 

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN salon fryzjerski dla psów”:

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY

II.OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

 1. Opis podejmowanej działalności (przedmiot działalności, pomysł, innowacyjność, realność powodzenia planowanego przedsięwzięcia)
 2. Forma prowadzenia działalności
 3. Lokalizacja prowadzenia planowanej działalności – opis lokalu, w którym będzie prowadzona działalność
 4. Charakterystyka potencjalnych klientów
 5. Perspektywy rozwoju planowanej działalności
 6. Stan przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej (działania podjęte oraz rzeczy posiadane, pomocne przy prowadzeniu planowanej działalności gospodarczej)
 7. Zasięg rynku
 8. Czy Wnioskodawca zamierza reklamować, promować swoją działalność, jeśli tak, to w jakiej formie
 9. Rozeznanie sytuacji na planowanym rynku prowadzenia działalności, opis konkurencji

III. SWOT – ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA, ANALIZA SZANS POWODZENIA ORAZ ZAGROŻEŃ ZE STRONY CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH, RYNKOWYCH

IV. WNIOSKI Z ANALIZY SWOT

V. KALKULACJA WYDATKÓW, NIEZBĘDNYCH DO URUCHOMIENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

VI. SPECYFIKACJA ZAKUPÓW W RAMACH WNIOSKOWANEJ DOTACJI

VII. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNO-FINANSOWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

VIII. OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS

 

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

 • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia” (6 stron)
 • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…