BIZNESPLAN zakład tapicerski (przykład 2017)

38,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z funduszy unijnych w 2017 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 20 000,00 zł;
– objętość opracowania: 50 stron formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-944671-5-9;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN zakład tapicerski” zakres oferowanych produktów / usług:

1/.Produkcja mebli tapicerowanych nowych na zamówienie, także na wymiar (skórzane oraz z innych rodzajów obić)
2/.Usługi renowacji i regeneracji mebli używanych w tym antyków, wyciszanie pomieszczeń
3/Usługi renowacji i wymiany tapicerki samochodowej: obszywanie siedzeń samochodowych, wyklejanie materiałami sufitów samochodowych, obszywanie kierownic, gałek zmiany biegów, kompleksowy montaż tapicerek skórzanych, wykładanie podłóg wykładziną dywanową itp.
4/.Usługi renowacji, wymiany i farbowania obić ze skóry naturalnej

Charakterystyka ogólna

Zakład tapicerski to coraz popularniejsza alternatywa, dla tych, którzy chcą mieć w swoim domu meble ładne i solidne. Szkielety foteli, które mają nawet kilkanaście lat są o wiele bardziej wytrzymałe, niż to co znajdziemy w tanich produktach, tak często reklamowanych przy pomocy różnych mediów. Klienci coraz częściej decydują się więc na kupno czegoś używanego i na odnowienie tego według własnego uznania. Jest to szansa dla osób posiadających umiejętności tapicerskie, gdyż sprostanie zapotrzebowaniu rynku na te usługi jest coraz trudniejsze i szybko można wyrobić sobie renomę. 

Usługi tapicerów zaliczane są do typowej działalności rzemieślniczej.

Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, z udziałem kwalifikowanej pracy własnej, w imieniu własnym tej osoby i na jej rachunek, przy zatrudnieniu do 250 pracowników. Koniecznym jest też uznanie takiego podmiotu za mikroprzedsiębiorcę, małego przedsiębiorcę albo średniego przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W efekcie poza zatrudnieniem istotnym parametrem jest także poziom rocznego obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, który nie może przekroczyć 50 mln euro oraz suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z ostatnich 2 lat, która nie powinna przekroczyć równowartości w złotych 43 milionów euro.

Każdy rzemieślnik jest przedsiębiorcą, ale nie każdy przedsiębiorca jest rzemieślnikiem. A zatem rzemieślnicy stanowią szczególną kategorię przedsiębiorców. Rzemieślnik odróżnia się od „klasycznego” przedsiębiorcy tym, że:

1) jest to wyłącznie osoba fizyczna lub spółka cywilna tych osób,
2) przedmiot ich działalności stanowi wyłącznie rzemiosło,
3) działalność wykonuje się zawodowo w oparciu o posiadane kwalifikacje,
4) rzemiosło wykonywane jest osobiście,
5) w tym zakresie w/w osoba działa we własnym imieniu i na własny rachunek lub w imieniu i na rachunek wspólników spółki cywilnej, a także
6) nie zatrudnia się więcej niż 250 pracowników.

Dowodami kwalifikacji zawodowych rzemieślnika są:

 1. dyplom lub świadectwo ukończenia wyższej lub ponadgimnazjalnej szkoły o profilu technicznym bądź artystycznym w zawodzie (kierunku) odpowiadającym dziedzinie wykonywanego rzemiosła,
 2. dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła,
 3. świadectwo czeladnicze albo tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła,
 4. zaświadczenie potwierdzające posiadanie wybranych kwalifikacji zawodowych w zakresie zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła.

Dyplomy mistrza i świadectwa czeladnicze mogą być wydawane przez izby rzemieślnicze osobom, które złożyły stosowne egzaminy przed komisjami egzaminacyjnymi izb.

Rzemieślnik obowiązany jest wykazać się też innymi dowodami kwalifikacji zawodowych jeżeli z przepisów odrębnych ustaw wynika obowiązek posiadania takich kwalifikacji rzemieślniczych.

Podstawowe numery PKD

31.09.Z – Produkcja pozostałych mebli
45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
95.24.Z – Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN zakład tapicerski”:

 1. WNIOSKODAWCA

1.1 Dane osobowe Wnioskodawca
1.2 Doświadczenie i kwalifikacje związane z planowaną działalnością 

 1. PROJEKT PRZEDSIĘWZIĘCIA

2.1 Podstawowe dane dotyczące przedsiębiorstwa
2.2 Uzasadnienie realizacji Projektu
2.3 Zatrudnienie
2.4 Produkty/Usługi
2.5 Prognoza sprzedaży produktów/usług
2.6 Cena sprzedaży produktu/usług
2.7 Przychody ze sprzedaży produktów/usług
2.8 Proces produkcji/świadczenia usług
2.9 Promocja
2.10 Dystrybucja 

 1. ANALIZA RYNKU

3.1 Znajomość branży
3.2 Dostawcy
3.3 Odbiorcy – klienci
3.4 Zasięg terytorialny
3.5 Konkurencja
3.6 Analiza słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa (Analiza SWOT)
3.7 Identyfikacja rozwiązań alternatywnych 

 1. PLAN INWESTYCJI

4.1 Plan inwestycyjny
4.2 Źródło finansowania zakupów inwestycyjnych
4.3 Wydatki operacyjne planowane do sfinansowania w ramach podstawowego wsparcia pomostowego
4.4 Stopień przygotowania inwestycji do realizacji
4.5 Czynniki decydujące o powodzeniu przedsiębiorstwa 

 1. PROGNOZY FINANSOWE

5.1 Uproszczony biznes plan
5.2 Rachunek zysków i strat
5.3 Przepływy pieniężne 

 1. TRWAŁOŚĆ EKONOMICZNO FINANSOWA

 

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

 • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia” (6 stron)
 • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…